Lær å maksimere pokerbonuser for å få fordel i spillet

0 Comments

Den økte konkurransen om spillene har ført til en rekke tiltak fra pokerrommenes side for å få hver spiller til å velge deres rom. Et av de mest fordelaktige tiltakene er innskrivningsbonus (velkomstbonus), som i grunnen er gratis penger.

Når man starter på online-poker med begrensede ressurser, er det absolutt verdt å dra fordel av det. Innskrivningsbonusen er innrettet slik at når spilleren gjør det første innskuddet på et websted, så mottar han en ekstra bonus som er en prosentdel av innskuddet. Hvis for eksempel en innskrivningsbonus sier, få 100$ bonus ved 20 % match, betyr det, at hvis du setter inn 500$ (hvor 20 % av 500$ er 100$), får du 100$ gratis som en ekstra bonus for din konto, altså en total balanse på 600$.

Der er imidlertid alltid restriksjoner på bonusbeløpet. Typisk skal du spille et visst antall “rake hender” for å løse ut bonusbeløpet. Bonusen er “låst” på din konto til du har spilt det krevde antallet hender. Dette gjøres for å minimere risikoen for misbruk, da pokerrommene gjerne vil sikre seg at de får deres bonusinvestering tilbake i form av rake, før du kan innkassere bonuspengene.

Vær oppmerksom på risikoen for å gå konkurs, før du har spilt det antall hender som trengs for å kunne få bonus. I det tilfelle er du nødt til å gjøre et nytt innskudd for å oppfylle kravet. Noen pokerrom betaler imidlertid bonusen i mindre avdrag, mens spillerne spiller, eller bekoster straks kontoen slik at spillerne kan løse ut bonusen med bonusbeløpet.

To faktorer skal tas i betraktning for å avgjøre om et tilbud er godt eller ikke. Den første er den prosentdelen som matcher. En bonus med 100$ ved 100 % match kan være bedre enn 300$ ved 50 % hvis du kun er interessert i å investere 100$ i online-poker.

Det andre er restriksjonsklausulene som kan variere betydelig. For eksempel, 100$ ved 100 % kan tvinge deg til å spille dobbelt så mange antallet hender før det betales, i forhold til de 300$ ved 50 %. Det kan være vanskelig å oppfylle harde begrensninger, spesielt hvis du kun har et lite beløp på din konto. Det er en stor risiko for at du går konkurs før du når grensen. Så avhengig av om ditt innskudd er lite eller stort, og hvor mye du regner med å spille, varierer den respektive verdien av tilbudene.

Den beste bonusen har både en høy % match og krever et lavt antall ”rake” hender. En god bonusavtale gir deg minst en 30-50 % match og krever at du spiller 5-8 rake hender per bonusdollar. En moderat avtale kan være noe i retning av 25-40 % og 9-15 rake hender per bonusdollar. En dårlig avtale vil være hvis du er tvunget til å spille mer enn 15 rake hender per bonusdollar til nesten hver eneste % match.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *